Update, 18 november 2020

Beste Parkliefhebber,

Terwijl het Park zich momenteel in prachtige kleuren opmaakt voor de winter vindt er achter de schermen het nodige plaats rondom Schothorsterlaan 88 en Behoud Park Schothorst.
Genoeg reden voor een update dus!

We hebben de afgelopen weken verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente en Amfors. Vanuit Behoud Park Schothorst nemen vier personen deel, namens Amfors één en de gemeente is door twee personen vertegenwoordigd. De gesprekken vinden vanwege corona digitaal plaats en staan onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider.

Het burgerinitiatief met onze randvoorwaarden en ons procesvoorstel zijn het vertrekpunt. Zo hebben we gesproken op ‘waarde’ niveau; wat voor waarden heeft deze locatie vanuit de verschillende oogpunten. Voor ons is dit uiteraard de natuur, ecologie, het groen, recreatie, de balans, maar ook de waarde die het heeft voor heel Amersfoort. En zo zijn er vanuit de gemeente en Amfors ook waarden toe te kennen aan deze plek.

Naast de gesprekken over de waarden hebben we ons laten inspireren door de huidige ideeën die er zijn. Er zijn allerlei verschillende initiatiefnemers die ideeën hebben voor de twee kavels.
Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld stadslandbouw, zorgboerderij, seniorenwoningen, etc. Onlangs vond er een digitale ‘’inspiratiebijeenkomst’’ plaats, waarbij deze ideeën middels korte pitches gepresenteerd zijn. Niet alleen wij, maar ook de Gemeente en Amfors waren positief verrast over hetgeen gepresenteerd is. Er is veel mogelijk om van deze locatie iets moois te maken en tot het beste plan te komen!

We hopen binnenkort vanuit Amfors meer duidelijkheid te krijgen over de financiële waarde / vraagprijs van de kavels. Dit is uiteraard een belangrijke factor in de haalbaarheid van de verschillende initiatieven.

Maar hoe gewichtig de financiën ook zijn, het belangrijkste is de invulling op concept-niveau; welke invulling is het meest passend op deze plek? Wat doet recht aan deze locatie? Wat is een haalbaar idee gezien de verschillende waarden die er zijn? We hopen binnenkort een aantal scenario’s te schetsen en te visualiseren, om dit zorgvuldig en weloverwogen beter in kaart te brengen, en vervolgens ook te peilen bij u als achterban.

Mocht u vragen of ideeën hebben laat het dan vooral weten.
Bedankt voor uw steun en betrokkenheid.

Hielke Zantema
Voorzitter Behoud Park Schothorst

Leave A Comment