Nieuwsbrief, 22 december 2020

Beste Parkliefhebber,

Hierbij nog even een laatste update voor 2020.

Nadat we in oktober tijdens een inspiratie bijeenkomst ideeën hebben opgehaald van allerlei initiatiefnemers, hebben we de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met de gemeente en Amfors over de ‘’waarden’’ van de locatie, met onderliggende vragen: wat is passend en wenselijk op deze plek?
Welke waarde voegt het toe aan de omgeving?
Op basis van deze waarden die we gezamenlijk hebben besproken en met inachtneming van de randvoorwaarden zoals vastgesteld door de raad, hebben we intern als Behoud Park Schothorst besproken welke functies wij van belang vinden om terug te laten komen op de locatie.
Dat zijn deze vier functies geworden:

  1. Cultuur-historische functie: stadslandbouw
  2. Recreatieve functie: openbaar toegankelijk en open karakter
  3. Ecologische functie: versterken van het groen
  4. Evt. kleinschalige bebouwing t.b.v. ouderen

Met deze ingrediënten (randvoorwaarden + waarden + functies) zijn we naar een visueel ontwerper uit ons netwerk gegaan die er een mooie visualisatie van gemaakt heeft. Het is slechts een eerste idee / ontwerp en niets is nog definitief. De visualisatie is ons initiatief en moet nog worden samengebracht met de gemeente, maar het geeft een richting aan en helpt ons de volgende stap te zetten.
We willen deze visualisatie graag met de gemeente gaan bespreken en daarnaast ook breed onder u als achterban gaan delen en de mening hierover peilen.

Begin december is er echter meer duidelijk geworden over de door Amfors genoemde vraagprijs van het perceel. Dit is een dermate hoog bedrag dat elk plan momenteel onhaalbaar maakt en daarmee elke vorm van planvorming blokkeert.
We hebben aangegeven dat dit eerst opgelost moeten worden, voordat we verder kunnen spreken over het inhoudelijke plan voor het park.

In januari zullen wij hierover in gesprek gaan met de wethouders.
Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Voor de visualisatie en ook een aantal andere zaken hebben we kosten gemaakt.
Mocht u een bijdrage hieraan willen leveren dan kunt u uw bijdrage overmaken op
NL19 SNSB 0785 5117 33 Tnv IAJ Lanting.

Voor nu wensen wij u en uw dierbaren fijne feestdagen en een heel goed, positief, gezond en “normaal” 2021 toe.

Met vriendelijke groet,
Namens Behoud Park Schothorst

Hielke Zantema

Leave A Comment