Nieuwsbrief, 28 juni 2021

Beste Parkliefhebbers,

In ons laatste bericht van april gaven we aan dat het college bereid was om
de RWA te wijzen op het belang, de waarde van de grond residueel te bepalen,
op basis van de toekomstige bestemming, binnen de uitgangspunten die
inmiddels een jaar geleden door de gemeenteraad zijn aangenomen.
Dit overleg met RWA heeft inmiddels plaatsgevonden.
Het heeft echter geen verandering gebracht in het standpunt
en de waardebepaling van de grond door de RWA.

Zolang dit niet veranderd, is het voor Behoud Park Schothorst niet zinvol om nog door te praten over realistische plannen voor ons park.
Er is geen budget neutraal, door de gemeenteraad gesteld extra uitgangspunt, plan mogelijk
binnen onze 3 uitgangspunten, niet groter dan de oorspronkelijke boerderij,
autoluw en passend binnen het park.

Alhoewel we in onze contacten met raadsleden, college en gemeente wel een
positieve wil om ons burgerinitiatief te laten slagen ervaren, is er geen concrete
oplossing aangedragen om verder te kunnen.
Het is nu aan de gemeenteraad om oplossingen aan te dragen, om uit de ontstane impasse te komen.
Er is ons toegezegd dat dit in september in een gemeenteraadsvergadering, de Ronde, zal
worden geagendeerd.

Tenslotte willen we met jullie een visualisatie delen.
Dit is een mogelijke invulling binnen onze uitgangspunten en het is financieel realistisch,
gezien de historie van deze plek in ons park en de huidige maatschappelijke vraagstukken in de
gemeente Amersfoort.

We benadrukken dat dit maar een voorbeeld is.
Toch horen we graag wat jullie van een dergelijke invulling zouden vinden .
Als er met dit plan een definitieve oplossing mogelijk wordt en we kunnen blijven genieten van ons mooie park!

Met vriendelijke groet,
Namens Behoud Park Schothorst

Hielke Zantema

Leave A Comment