Nieuwsbrief, 9 september 2021

Beste Parkliefhebbers,

In deze nieuwsbrief vragen wij uw online steun voor de Raadsvergadering van
dinsdag 14 september 2021.

In juni hebben we u bijgepraat over de ontwikkelingen en de impasse die is ontstaan doordat de RWA, eigenaar van de grond, een niet realistische grondprijs vraagt. Deze is helaas nog groter geworden nu de door ons gemaakte afspraken met de gemeente, niet zijn nagekomen door de gemeente.
We hebben echter met hulp van ons steunende raadsleden onze plek op de agenda van 14 september wel kunnen behouden.

Het is inmiddels tweeënhalf jaar nadat de gemeente ons overviel met het plan 60 woningen te bouwen in ons park. Een jaar geleden zijn we het gesprek aangegaan met de gemeente, nadat ons burgerinitiatief unaniem was aangenomen door de Raad.
Op dit moment moeten we concluderen dat er een niet uit te voeren opdracht ligt. Alleen bij een realistische opdracht van de Raad aan het college zullen wij terugkeren in de samenwerkingsdriehoek met gemeente en de RWA. Indien het hier eindigt, worden we weer een massaal flyers verspreidende actiegroep zodra in de toekomst nieuwe plannen komen die ons mooie park bedreigen.

Maar voor het zover is zullen wij eerst op 14 september de raad een terugkoppeling geven van het proces van het afgelopen jaar.
Daarnaast zullen we onze visualisatie met de raad delen, want onze insteek blijft zoals deze ook was in juli 2020:
Autoluw – geen nieuwe wegen door het park
Bouwvolume – niet groter dan het bouwvolume en hoogte van de oorspronkelijke boerderij
Functie – passend bij het landschappelijk karakter van het park
Wij zijn er van overtuigd dat er binnen deze kaders mooie dingen zijn te realiseren, zoals gedeeld in de visualisatie in de laatste nieuwsbrief (zie ook hieronder).

We hebben hier de afgelopen maanden veel positieve reacties opgehad, waar we erg blij mee zijn.
We zullen de raad dan ook wijzen op het draagvlak dat er is voor deze visualisatie, waarmee we laten zien dat we als burgers daadwerkelijk willen meedenken en concessies doen die recht doen aan de knelpunten van deze tijd, maar tegelijk ook rekening houden met het unieke karakter van het park.

Gezien de huidige omstandigheden hebben we geen flyer actie opgezet, maar desondanks hopen we op uw massale, online steun op dinsdag 14 september. Het onderwerp staat om 22.00 uur geagendeerd.
U kunt deze online volgen via https://www.youtube.com/channel/UCqYVa2RRTeyAUHnlB8Ny3QQ

Uw steun heeft tijdens twee eerdere kantelpunten (het terugtrekken van het plan voor 60 woningen en accepteren van onze drie uitgangspunten) het verschil gemaakt!

Met vriendelijke groet,
Namens Behoud Park Schothorst

Hielke Zantema

Leave A Comment