Géén woningbouw in Park Schothorst

Als het aan de gemeente Amersfoort ligt, komt er een nieuwbouwwijk op het terrein van Amfors, midden in Park Schothorst. Dit hebben wethouders Astrid Janssen – ruimtelijke ordening –  en Menno Tiggelaar – wonen – begin April 2019 laten weten in een brief aan de gemeenteraad.

Wij, Amersfoorters die volop gebruik maken en genieten van het park, zijn geschrokken van dit idee. Dit mag niet gebeuren!

Park Schothorst is de groene long van de stad en talloze inwoners maken er dagelijks actief gebruik van. Huizenbouw van de voorgenomen 60 (!) woningen, in gestapelde (!!) vorm, op deze plek zal het aangezicht van het park blijvend negatief veranderen en zal afbreuk doen aan het karakter van het park.

Op dit moment zijn bebouwing en gemotoriseerd verkeer tot een minimum beperkt, wat bijdraagt aan het unieke karakter van de omgeving. Een nieuwbouwwijk midden in het park met auto’s, overig gemotoriseerd verkeer en geluid zal dit echter fundamenteel veranderen. Een eventuele toegangsweg vanuit de Amelisweerd in Schothorst zal tot veel hinder leiden en kinderen zullen niet meer veilig zelfstandig de speelvoorzieningen kunnen bereiken.

Het zal ten koste gaan van het unieke karakter van het park en dat zou eeuwig zonde zijn.

In de herontwikkeling van het terrein zou gezocht moeten worden naar een bestemming die bijdraagt aan de functie van het park. Een woonwijk midden op deze plek doet juist afbreuk aan de functie van het park en is zeer ongewenst.

Daarom komen wij in actie en maken wij bezwaar tegen de plannen van de gemeente. Via deze petitie roepen we iedereen op zijn stem te laten horen!

Laat ons park het unieke groene hart blijven dat het is. 

Maak van het park geen woonwijk, maar laat Park Schothorst een park blijven!