Let op: zomerstop!

Beste Parkliefhebbers,

Afgelopen week is de kerngroep van ‘Behoud Park Schothorst’ voor het laatst voor de zomer bij elkaar gekomen. De afgelopen maanden is voor én achter de schermen veel werk verzet, en is het massale bezwaar tegen de plannen van de gemeente om 60 gestapelde woningen te bouwen in het park gebundeld en uitgebouwd: 3.500 mensen hebben de petitie ondertekend, velen tientallen bezwaarbrieven zijn verstuurd, en meer dan 10 organisaties hebben onsierlijk statement ondertekend. We hebben de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met de fracties, wethouders en ontwikkelingsadviseurs, om het grote bezwaar dat wij hebben tegen de plannen kenbaar te maken en verder toe te lichten.

Dit alles heeft ertoe geleid dat het besluit over de zomer heen is getild en er eerst een bezoek van de gemeenteraad aan de locatie zal plaatsvinden (september/oktober). Hier hebben we dus mooie winst behaald, want zonder ons bezwaar zou het plan er hoogstwaarschijnlijk voor de zomer doorheen zijn gegaan. Echter, het plan van 60 woningen is nog niet van tafel en de coalitie heeft een meerderheid in de raad, dus we zullen wederom massaal aanwezig moeten zijn tijdens het locatiebezoek in het najaar, om de raad te overtuigen om voor een alternatief te kiezen.
Wij zijn van mening dat deze alternatieven volop aanwezig zijn, en veel beter passen dan de 60 gestapelde woningen. We hebben kaders opgesteld waarbinnen de mogelijke alternatieven zouden moeten passen: niet groter dan het bouwvolume van de historische boerderij (landschapsregeling); geen aanleg van nieuwe wegen door het park; en passend bij het karakter van het park. Op basis van deze kaders hebben we drie alternatieven geformuleerd. In volgorde van prioriteit en wenselijkheid zijn deze:

a) Zorgboerderij – bijvoorbeeld in samenwerking met een organisatie als Kwintes
b) Stadsboerderij – in samenwerking met een lokale stadsboer en een ontwikkelaar
c) Tiny Houses – in samenwerking met een fabrikant van Tiny Houses en andere partners

Op basis van de vele reacties die wij hebben ontvangen is er zeker draagvlak voor deze alternatieven, maar dit zal verder worden getoetst bij zowel omwonenden als raadsleden. Idealiter zien wij in het park natuurlijke geen enkele bebouwing, maar het is de vraag of dit politiek haalbaar is. Een oplossing waarbij zowel het karakter en aangezicht van het park behouden blijft, maar ook bijdraagt aan de behoefte van de gemeente tot woningbouw is daarom wenselijk.

We willen deze mogelijke alternatieven graag presenteren aan de raad tijdens het locatiebezoek. Voor nu breekt er echter een periode van zomerreces en vakantie aan. Eind augustus pakken we de draad weer op en blijven we ons inzetten voor ons doel; het behoud van de unieke plek die Park Schothorst op dit moment is.

Er zijn de afgelopen tijd onkosten gemaakt om de acties mogelijk te maken, zoals drukkosten voor de posters en spandoeken, de website, en Facebookcampagne. Ook verwachten we in aanloop naar het bezoek van de raad in het najaar nieuwe kosten te zullen moeten maken. Het zou daarom fijn zijn als we gezamenlijk de kosten zouden kunnen dragen. U kunt uw bijdrage overmaken op NL19SNSB0785511733 t.n.v. I.A.J. Lanting.

Bedankt voor uw steun en betrokkenheid, en een fijne zomer gewenst.

Namens Behoud Park Schothorst,

Hielke Zantema
www.behoudparkschothorst.nl / Facebook / Instagram / behoudparkschothorst@gmail.com

Leave A Comment