Gelukkig Nieuwjaar / Kom 14 januari om 19:00 uur naar het Stadhuis

Beste Parkliefhebber,

Namens Behoud Park Schothorst wil ik u een gezond en voorspoedig 2020 toewensen. We hopen op een jaar waarin we Park Schothorst kunnen behouden en tot een mooie bestemming kunnen komen voor het Amfors terrein, passend bij het karakter en de functie van het Park.
Wij kijken terug op een bewogen jaar, met veel protest en bezwaar tegen de woningbouwplannen in het park. Maar we kijken ook terug op de mooie inloopbijeenkomst op 30 november, met constructieve gesprekken over alternatieve mogelijkheden, nadat de wethouders het plan van 60 woningen eind november van tafel hebben gehaald. De massaal bezochte bijeenkomst liet een duidelijk beeld zien, samengevat in onderstaand overzicht:

Tijdens de inloopbijeenkomst was er ook de gelegenheid om op grote borden uw mening en voorkeuren te laten weten. Inmiddels heeft de gemeente de officiële resultaten hiervan ook naar buiten gebracht. Ook hier komt een helder, eenduidig beeld naar voren. Zie onderstaande link.
https://amersfoort.notubiz.nl/document/8318536/1/Inzichten_inloopbijeenkomst_Schothorsterlaan
Vlak voor de feestdagen hebben we als groep met Jeroen Bulthuis (GroenLinks) over het proces en de volgende stappen gesproken. Conclusie hiervan was dat we van beide kanten voldoende mogelijkheden zien om gezamenlijk tot een oplossing te komen, die zowel binnen onze kaders / uitgangspunten valt alsmede bijdraagt aan de vraagstukken waar de gemeente voor staat. Voorwaarde hierbij is dat we als burgers als volwaardige en gelijkwaardige gesprekspartner worden gezien. We willen dit proces zorgvuldig ingaan, en uw betrokkenheid en inbreng hierbij is van groot belang. Als hierin nieuwe ontwikkelingen zich voordoen zullen wij dit melden.
Op dit moment is de raad nog met kerstreces, maar belangrijk om te weten is dat op dinsdag 14 januari om 19.00 uur het onderwerp weer zal worden besproken in de gemeenteraad. Lijst Sanders, Amersfoort2014 en PvdA zullen dan een motie indienen voor een stadsboerderij met zorgwoningen. Het is tamelijk kort dag, dus we zullen geen flyer op grote schaal verspreiden, maar uw aanwezigheid is zeker van groot belang, om te laten zien dat de alternatieve bestemming u aan het hart gaat. We zullen komende week met Noëlle Sanders de motie bespreken. Ook hebben we een afspraak gepland met de wethouders op het gemeentehuis.


Uw mening, suggesties, opmerkingen en ideeën zijn van harte welkom. Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid bij het behoud van ons Park!
Graag tot 14 januari om 19.00 uur in het Gemeentehuis!

Namens Behoud Park Schothorst,

Hielke Zantema

1 comment

  1. Jamesmow

    Thanks! This is an very good website.

Leave A Comment