Update, 25 Februari

Beste Parkliefhebbers,

We kijken terug op een goede bijeenkomst afgelopen woensdagavond 19 februari 2020.

De belangstelling was wederom groot met een volle zaal in het Groene Huis. Na een korte introductie was het goed om terug te blikken op de afgelopen periode, de ontwikkelingen door te spreken en onze huidige positie en voorstel voor een burgerinitiatief toe te lichten. Hierna was er tijd voor het stellen van vragen en discussie, waarbij ruimte was voor het uitwisselen van gedachten en uiten van een ieders mening.  

Na een levendige discussie, met goede bijdragen, kritische vragen en constructieve opmerkingen en adviezen, hebben we onder de aanwezigen de steun gepeild voor ons burgerinitiatief. De overgrote meerderheid van de aanwezigen sprak haar steun uit en gaf aan achter het burgerinitiatief te staan, dat is gericht op samenwerking met de gemeente (co-creatie), op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid, binnen onze uitgangspunten.

Naast dit duidelijke signaal hebben ook velen die niet bij de bijeenkomst aanwezig konden zijn hun steun voor het burgerinitiatief via de mail kenbaar gemaakt.

burgerinitiatief

Gesteund door dit breed gedragen standpunt zullen we op korte termijn het burgerinitiatief gaan indienen. Mogelijk zal dit besproken worden door de raad in de Ronde van 31 maart, waarvoor we op grote schaal flyers willen verspreiden en hierbij graag een beroep op u doen.  Wanneer de data definitief zijn zullen we dat laten weten.

We houden u op de hoogte. Bedankt voor uw steun en betrokkenheid.

Namens Behoud Park Schothorst,

Hielke Zantema

Leave A Comment