Nieuwsbrief, 23 april 2021

Beste Parkliefhebbers,

Gistermiddag hebben we opnieuw met de wethouders gesproken. Het was een goed gesprek en het college lijkt de handschoen op te pakken.

Tijdens het gesprek gaf Wethouder Stegeman aan, net als dinsdagavond in zijn antwoord op de vragen vanuit de raad, dat het college bereid is de RWA te wijzen op de afspraak de waarde residueel te bepalen op basis van de toekomstige bestemming.
Van belang is een wijze van waardebepaling die realistisch is en recht doet aan de toekomstige bestemming en past binnen de uitgangspunten van ons burgerinitiatief.

We gaan er vanuit dat het de gemeente veel aan gelegen is om er uit te komen met de RWA en hopen op een goede uitkomst.
Het college is dus nu aan zet. Het hangt natuurlijk allemaal erg af van de uitkomst, maar we zien de bereidheid van het college als een eerste stap in de richting van een hopelijk hernieuwd vervolg.
Mede vanwege het mei-reces hopen ze over een maand met een reactie te komen. Ook de gemeenteraad zal dan op de hoogte gebracht worden.

Wij wachten geduldig de reactie van het college af. U bent in ieder geval weer op de hoogte.
Laten we ondertussen vooral volop genieten van ons mooie Park!

Met vriendelijke groet,
Namens Behoud Park Schothorst

Hielke Zantema

Leave A Comment