Update, 27 september 2020

Beste Parkliefhebbers,

Het was even stil rondom onze berichtgeving, maar hierbij dan toch een korte update.

Op dinsdag 14 juli heeft de Gemeenteraad onze drie uitgangspunten:

  • Autoluw – geen nieuwe wegen door het park
  • Bouwvolume – niet groter dan het bouwvolume en hoogte van de
    oorspronkelijke boerderij
  • Functie – passend bij het landschappelijk karakter van het park

aangenomen en is er unaniem besloten, dat wij mogen meepraten over de invulling van de kavels aan de Schothorsterlaan 88.

Vorige week heeft het eerste gesprek tussen de Gemeente Amersfoort en Behoud Park Schothorst plaatsgevonden.

TIjdens het gesprek werd duidelijk dat er inmiddels een aantal partijen zich hebben gemeld met een idee/plan voor deze locatie.
Dit zijn voornamelijk plannen voor een commerciële ontwikkeling.
U kunt hierbij denken aan woningen voor ouderen/jongeren of een zorginstelling.

Maar wij willen ook graag plannen op groen gebied bekijken.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld een pluktuin of zorgboerderij.

Heeft u concrete ideeën/ plannen voor deze kavels, binnen onze drie uitgangspunten, laat het ons weten!

Met vriendelijke groet,
Namens Behoud Park Schothorst

Kim Cornelisse

Leave A Comment